Rekrutacja

 

Rekrutacja do Klubu odbywa się w soposób ciągły. Więcej inforamcji Anna Jeziorska tel. 510 520 886

Rezerwacja miejsca następuje w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Upoważnienie do odbioru dziecka z Klubu Dziecięcego „Pszczółka”

 

Main page Contacts Search Contacts Search