Kontakt

Klub Dziecięcy "Pszczółka"
mieści się przy Przedszkolu nr 32 (wejście od strony Ośrodka Wczesnego Wspomagania z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) wjazd od ulicy Torowej

ul. Przemysłowa 7
62-510 Konin

tel. kontaktowy 510 520 886 Anna Jeziorska

Biuro Fundacji:
ul. Akacjowa 5 Konin

rekrutacja
Anna Jeziorska - Prezes Fundacji

tel. 510 520 886

nr konta bankowego
BOŚ Bank o Konin 03 1540 1232 2026 8501 9944 0001
tytułem opłata za pobyt w Klubie Dziecięcy Pszczółka (...miesiąc rok)
lub opłata za zajęcia dodatkowe (miesiąc rok)

Main page Contacts Search Contacts Search